Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Cool Dijital Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır. 

https://letsbecool.com/ internet sitesi üzerinden iletişim talebi iletilmeniz, bülten aboneliğine kayıt olmanız ve yeni hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgilendirme duyurusunu takip edip kayıt olmanız halinde ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

Talep edilen veriler:

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak, sunduğumuz bültene kayıt olmak ve yeni hizmetlerle ilgili duyurumuza kayıt olma talebi iletmeniz halinde belirtilen işlemler için kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu taleplerin sıraya alınması ve kullanıma sunulması için veri işleme amaçları şu şekildedir:

 • İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek
 • Elektronik posta ile eser konumundaki bilgisayar programı formatındaki ürün ile ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Gerektiğinde Kullanıcıyla ve Müşteri’yle temas kurmak,
 • İş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıyla
 • Dolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıyla
 • Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek
 • Müşteri ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Cool Dijital Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41/8 Bayraklı / İzmir adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yada [email protected] adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.